Kontakt

Realizácia interiérov a exteriérov stolárskymi výrobkami


Sídlo spoločnosti:

Beniakova 5A
841 05 Bratislava
Slovenská republika

Korešpondenčná adresa:

P.O.BOX 45
900 28 Ivanka pri Dunaji

Prevádzka:

Areál firmy United Industries a.s.
Poľovnícka 19
900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovenská republika

e-mail: info@sinterier.sk

Peter Simon, konateľ spoločnosti + 421 903 421 713
Ing. Kristína Simonová Tapalagová, ekonomické oddelenie  + 421 903 257 987